Rejestracja

Please leave these two fields as-is:
UWAGA: Prosimy o rozwiązanie prostego równania matematycznego!
zamknij

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, wyślemy Ci nowe - wystarczy skorzystać ze specjalnego formularza
Przypomnij mi hasło

Zarejestruj się
Napisano: 19 października 2012

Liczba komentarzy: 0
Zakażenia szpitalne — regulacje prawne

Autor wpisu
mgr Agnieszka Helis
mgr Agnieszka Helis

Na świecie zakażenia szpitalne są jedną z głównych przyczyn wysokiej śmiertelności hospitalizowanych pacjentów. Wpływają one na rozwój wielu negatywnych zjawisk, podnosząc zachorowalność, śmiertelność i koszty leczenia. Do podstawowych obowiązków kierownictwa i personelu opieki zdrowotnej należy dążenie do ograniczenia liczby zakażeń szpitalnych.

Zakażenie szpitalne (ang. nosocomial infection, hospital-acquired infection) to każde zakażenie związane z pobytem w szpitalu lub innej jednostce opieki zdrowotnej, które nie było w okresie wylęgania w momencie przyjęcia do zakładu opieki zdrowotnej. Obejmuje ono, według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zakażenia ujawniające się w trakcie pobytu w szpitalu, po wypisaniu ze szpitala oraz zakażenie związane z pracą wykonywaną w tym zakładzie. Zakażenie, które pojawiło się 48 godzinach od momentu przyjęcia pacjenta do szpitala traktuje się jako zakażenie szpitalne.

Największy odsetek zakażeń szpitalnych odnotowano we wschodniośródziemnomorskiej Azji, z przewagą rejonów europejskich (7,7%) i wschodniego Pacyfiku (9%) [1]. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie staje się coraz trudniejsza. Wzrasta zagrożenie nowymi i powracającymi zakażeniami, przeciw którym nie ma skutecznych leków ani szczepionek. Dane wskazują, że śmiertelność związana ze szpitalnymi  pierwotnymi zakażeniami krwi stanowi około 25%.  Z powodu zakażenia szpitalnego czas hospitalizacji wydłuża się do 5–10 dni.

W Polsce zagadnienia dotyczące zakażeń szpitalnych regulowane są przez kilka ustaw, przede wszystkim przez ustawę z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570). Wśród innych obowiązujących ustaw dotyczących zakażeń szpitalnych należy wymienić:

1. Regulacje dotyczące zespołu kontroli zakażeń:

— rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. 2010 Nr 108 poz. 706);

2. Regulacje dotyczące prewencji i zgłaszania zakażeń

— rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń (Dz. U. 2005 Nr 54 poz. 484);

— rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. 2010 Nr 100 poz. 646);

— rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji (Dz. U. 2010 Nr 100 poz. 645);

— rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2010 Nr 139 poz. 940);

— ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679).

Dzięki wprowadzeniu odpowiednich rozporządzeń pojawił się obowiązek stosowania procedur prewencyjnych, monitorowania zakażeń szpitalnych oraz kompleksowego nadzoru epidemiologicznego (badania epidemiologiczne, monitorowanie zachorowalności i umieralności z powodu zakażeń, realizacja profilaktyki).

Dokładnie ustalono także obowiązki kierowników zakładów opieki zdrowotnej oraz pracowników medycznych w stosunku do działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń. Ponadto określono wzory raportów zakażeń i drobnoustrojów alarmowych. Należą do nich: raport półroczny o zakażeniach szpitalnych i drobnoustrojach alarmowych, raport roczny o zakażeniach szpitalnych i drobnoustrojach alarmowych, raport o podejrzeniu ogniska epidemicznego oraz raport o wygaszeniu ogniska epidemicznego.

Nowe, inwazyjne metody diagnostyczne uwypukliły problem zakażeń szpitalnych, szerzących się często na drodze zaniechania podstawowych wymogów higieny szpitalnej, nieprawidłowości przygotowania posiłków, wadliwej sterylizacji czy nieodpowiedniego stosowania środków dezynfekcyjnych. Problem zakażeń szpitalnych dotyka w Polsce średnio 10% chorych hospitalizowanych, co stanowi ilość dwukrotnie wyższą niż w Stanach Zjednoczonych. Przestrzeganie zaleceń i stworzenie odpowiednich warunków pozwoli na ograniczenie liczby zakażeń szpitalnych, jednakże kluczowym elementem w drodze do celu  jest wzrost świadomości istnienia problemu oraz wiedza o przyczynach, etiologii i objawach klinicznych. Zakażenia szpitalne mogą być bowiem świadectwem jakości usług medycznych.

mgr Agnieszka Helis, diagnosta laboratoryjny

Piśmiennictwo:

WHO. Prevention of hospital-acquired infections, 2002.

Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570

Dz. U. 2010 Nr 108 poz. 706

Dz. U. 2005 Nr 54 poz. 484

Dz. U. 2010 Nr 100 poz. 646

Dz. U. 2010 Nr 100 poz. 645

Dz. U. 2010 Nr 139 poz. 940

Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679

Odpowiednie rozporządzenia Ministra Zdrowia regulują sposób zapobiegania i monitorowania zakażeń szpitalnych
image_pdfimage_print
Podziel się ze znajomymi
Skocz do formularza

Komentarze 0

Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu, napisz coś!
 1. Dodaj komentarz
  (wymagany)
  (wymagany)
  (wymagany)

  Pola oznaczone znaczkiem W są obowiązkowe. Musisz wypełnić wszystkie pola wymagane, aby dodać komentarz.
  Twój adres email, który podasz nie zostanie opublikowany z Twoim komentarzem.

  W treści komentarza dozwolone są tagi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

do góry