Rejestracja

Please leave these two fields as-is:
UWAGA: Prosimy o rozwiązanie prostego równania matematycznego!
zamknij

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, wyślemy Ci nowe - wystarczy skorzystać ze specjalnego formularza
Przypomnij mi hasło

Zarejestruj się
Napisano: 23 marca 2011

Liczba komentarzy: 0
III Kongres Współczesnej Onkologii – „Nowotwory wyzwaniem XXI wieku”

Zapraszamy do udziału w III Kongresie Współczesnej Onkologii z serii NOWOTWORY WYZWANIEM XXI WIEKU, który odbędzie się w Poznaniu w dniach od 14 do 16 kwietnia 2011 roku.

Organizatorami Kongresu są:
• czasopismo Współczesna Onkologia
• wydawnictwo Termedia
• Zakład Immunologii Nowotworów, Katedra Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Udział w tym wydarzeniu zapowiedziały światowe sławy onkologii:
Marek Los – światowy ekspert od nowotworowych komórek macierzystych i apoptozy
Pere Gascon – szef oddziału onkologii i koordynator naukowy w Institut Clinic de Malaties Hematologiques i Oncològiques (IC MHO) w Barcelonie
Claudine Kieda – współodkrywczyni mechanizmów przeciwnowotworowych, ekspert terapii
antyangiogennej
Pravin Sehgal – współodkrywca interleukiny 6 (Nowy Jork)
Mark Ratain – jeden z najważniejszych na świecie specjalistów w zakresie onkologii spersonalizowanej
Alessandro Testori – przewodniczący grupy czerniaka, EORTC (Europejskiej Organizacji na rzecz Badań i Leczenia Raka) ekspert w dziedzinie elektrochemioterapii
Christoph Zieliński – światowej sławy ekspert w dziedzinie nowotworów, koordynator wielu programów onkologicznych prowadzonych na świecie

Strona www Kongresu: http://konferencje.termedia.pl/?III_Kongres_Wspolczesnej_Onkologii_-_strona_glowna&e=76&p=856

 

Program Kongresu

Czwartek, 14 kwietnia 2011 r.

10.00–12.40 PANEL DYSKUSYJNY
Nic o nas bez nas – rzetelne partnerstwo z udziałem Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych

12.40–13.00 Przerwa na kawę

13.00–14.30 SESJA 1. SKOJARZONE LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO W DOBIE LEKÓW UKIERUNKOWANYCH MOLEKULARNIE Przewodniczący: A. Deptała, M. Wojtukiewicz

13.00–13.20 Morfologiczno-molekularne podłoże rozwoju raka wątrobowokomórkowego
A. Nasierowska-Guttmejer (Warszawa)
13.20–13.40 Interdyscyplinarne podejście do leczenia raka wątrobowokomórkowego
P. Małkowski (Warszawa)
13.40–14.00 Sorafenib w leczeniu raka wątrobowokomórkowego – złoty standard czy eksperyment medyczny? A. Deptała (Warszawa)
14.00–14.20 Co oprócz sorafenibu – inne leki celowane, klasyczna chemioterapia, a może leczenie objawowe? M. Wojtukiewicz (Białystok)
14.20–14.30 Dyskusja

14.30–15.40 Przerwa na lunch

13.00–14.30 SESJA 2. BIOLOGIA MOLEKULARNA, DIAGNOSTYKA I CELE TERAPII NOWOTWORÓW
Przewodniczący: K. Szyfter, C. Cybulski
13.00–13.20 Atlas Genomu Nowotworów M. Wiznerowicz (Poznań)
13.20–13.40 Identyfikacja nowych onkogenów i genów supresji nowotworowej związanych z płaskonabłonkowym rakiem krtani przy użyciu technik biologii i cytogenetyki molekularnej
K. Szyfter, M. Giefing, M. Jarmuż, M. Kostrzewska-Poczekaj, D. Brauze, N. Zemke, K. Pelińska, R. Siebert, R. Grenman (Poznań)
13.20–13.40 Komórki raka krtanii wykazują ekspresję oraz cechy funkcjonalne różnych wzorców molekularnych receptorów Toll-podobnych J. Sikora, M. Kaczmarek, M. Frydrychowicz, B. Brzezicha, M. Szczepański, G. Dworacki, T. Whiteside, J. Żeromski (Poznań)
13:40 – 14:00 Komórki raka krtani wykazują ekspresję oraz cechy funkcjonalne różnych wzorców molekularnych receptorów toll-podobnych Jan Sikora, Mariusz Kaczmarek,Magdalena Frydrychowicz, Bartosz Brzezicha, Miroslaw Szczepański, Grzegorz Dworacki Theresa Whiteside and Jan Żeromski (Poznań)
14:00 – 14:20 Czy już czas na molekularne rozpoznanie raka tarczycy? A.Kukulska (Gliwice)
14.20 –14.30 Dyskusja

14.30–15.40 Przerwa na lunch

15.40–17.30 SESJA 3. PERSONALIZACJA LECZENIA ORAZ TERAPIE CELOWANE I
Przewodniczący: J. Markowska, Ch. Zielinski

15.40–16.00 Medycyna spersonalizowana w diagnostyce i leczeniu nowotworów Ch. Zielinski (Wiedeń)
16.00–16.20 Postępy badań klinicznych terapii BRCA1 zależnego raka piersi T. Byrski (Szczecin)
16.20–16.40 Bevacizumab w I rzutowym raku jajnika. Dylemat. R. Mądry, J. Markowska (Poznań)
16.40–17.00 Wysoka skuteczność bevacizumabu w leczeniu glejaków . W. Abumoammar (Warszawa)
17.00–17.20 Inhibitory kinaz tyrozynowych a układ sercowo-naczyniowy. S. Szmit (Warszawa)
17.20–17.30 Dyskusja

17.30–17.40 Przerwa na kawę

17.40–19.00 SESJA 4. GENETYKA NOWOTWORÓW
Przewodniczący: J. Lubiński, P. Kozłowski

17.40–18.00 Genotypy i stężenie selenu jako czynniki ryzyka nowotworów J. Lubiński (Szczecin)
18.00–18.20 Znaczenie diagnostyczne testów wykrywających nosicielstwo mutacji genu CHEK2
C. Cybulski (Szczecin)
18.20–18.40 Geny przerzutowania w raku jajnika. A. Markowska, K. Jaszczynska-Nowinka, J. Markowska (Poznań)
18.40–19.00 Opracowanie testu MLPA do jednoczesnej analizy zmienności liczby kopii i mutacji punktowych w genie EGFR. P. Kozłowski (Poznań)
19.00–19.10 Dyskusja

15.40–18.00 SESJA 5. DONIESIENIA USTNE (ORAL PRESENTATIONS)
Przewodniczący: D. Duś, M. Wiznerowicz

18.00–19.00 SESJA PLAKATOWA

19.40 UROCZYSTE OTWARCIE KONGRESU
• Powitanie: J. Michalak, A. Mackiewicz
• Wykład inauguracyjny: Oczekiwania i fakty udziału układu odpornościowego nad wzrostem i rozprzestrzenianiem nowotworu. A. Lange (Wrocław)
• Koncert

20.30–22.00 KOKTAJL POWITALNY

Piątek, 15 kwietnia 2011 r.

Uwaga: Wszystkie sesje tłumaczone symultanicznie

9.00–10.50 SESJA 6. BIOLOGIA NOWOTWORÓW I
Przewodniczący: C. Kieda, P. Sehgal

9.00–9.20 Wszystkie rodzaje białek STAT łączą się z mitochondriami w różnych typach komórek
P. Sehgal (Nowy Jork)
9.20–9.40 Terapia celowana nowotworowych komórek macierzystych – na przykładzie salinomycyny M. Los (Linkoping)
9.40–10.00 Od komórek macierzystych do nowotworu: nowe regulatory mikroRNA J. Dulak (Kraków)
10.00–10.20 Kontrola neo-angiogenezy nowotworowej prowadzi do odwrócenia hipoksji
C. Kieda (Orleans)
10.20–10.40 Plejotropowe działanie inhibitora aktywatora plazminogenu typu 1 (PAI-I) w chorobie nowotworowej. C. Cierniewski (Łódź)
10.40–10.50 Dyskusja

10.50–11.00 Przerwa na kawę

11.00–12.50 SESJA 7. IMMUNOTERAPIA CELOWANA
Przewodniczący: A. Testori, S. Markowicz

11.00–11.20 Immunizacja szczepionką opartą na salmonelli chorych na przerzutowego czerniaka
A. Testori (Mediolan)
11.20–11.40 Szczepionka oparta na komórkach dendrytycznych w terapii uzupełniającej nowotworów. S. Markowicz (Warszawa)
11.40–12.00 Długotrwałe przeżycia chorych na czerniaka z usuniętymi przerzutami immunizowanych allogeniczną komórkową szczepionką czerniakową (AGI-101)
A. Mackiewicz (Poznań)
12.00–12.20 Nowe strategie leczenia zaawansowanego czerniaka – blokada CTLA-4. R. Zaucha (Gdańsk)
12.20–12.40 Rola immunoterapii w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca na podstawie wieloośrodkowych badań klinicznych. Ł. Spychalski, M. Bryl, R. Ramlau, A. Barinow-Wojewódzki (Poznań).
12.40–12.50 Dyskusja

12.50–14.00 Przerwa na lunch

14.00–15.50 SESJA 8. PERSONALIZACJA TERAPII CELOWANEJ II
Przewodniczący: P. Gascon, M. Ratain

14.00–14.20 Aktualne podejścia do nowo odkrytych polimorfizmów o znaczeniu farmakogenomicznym. M. Ratain (Chicago)
14.20–14.40 Polimorfizmy jako czynniki predykcyjne odpowiedzi na leczenie celowane nowotworów i chemioterapię. S. Nawrocki (Olsztyn)
14.40–15.00 Czy możemy zoptymalizować leczenie przeciwciałami monoklonalnymi w onkologii
P. Gascon (Barcelona)
15.00–15.20 Molekularne podstawy nowych strategii leczenia w zaawansowanym czerniaku
P. Wysocki (Poznań)
15.20–15.40 Ekspresja i celowana inhibicja białka immunoregulatorowego galektyny-1 w terapii chłoniaka Hodgkina i poprzeszczepowych zespołach limfoproliferacyjnych. P. Juszczyński (Warszawa)
15.40–15.50 Dyskusja

15.50–16.00 Przerwa na kawę

16.00–19.00 SESJA 9. NOWE CELE ORAZ ROZWÓJ TERAPII
Przewodniczący: A. Lange, C. Szczylik

16.00–16.20 Identyfikacja nowych szlaków sygnałowych uczestniczących w progresji raka nerkowokomórkowego (RCC) oraz ich znaczenie w terapii RCC z przerzutami. C. Szczylik (Warszawa)
16.20–16.40 Nowe cele w terapii nowotworów GIST. P. Rutkowski (Warszawa)
16.40–17.00 Perspektywy i trudności z opracowywaniem terapii celowanych w przypadku chłoniaków z dużych komórek B: od koncepcji do kliniki. P. Juszczyński, K. Warzocha (Warszawa)
17.00–17.20 Nowe przeciwciała monoklonalne u progu rejestracji w leczeniu chłoniaków oraz nowe aktywne czynniki epigenetyczne (HDACi, IMiDs). Jan Walewski (Warszawa)
17.20–17.30 Przerwa na kawę
17.30–17.50 Choroby mieloproliferacyjne a mutacje genów kinazy Janusowej (JAK2) i receptora trombopoetyny (MPL). K. Lewandowski (Poznań)
17.50–18.10 ASPS, DFSP, PVNS, GCTB, PEComa i inne rzadko występujące mięsaki – rola terapii celowanej molekularnie. T. Świtaj (Warszawa)
18.10–18.30 Elektrochemioterapia: od paliacji do terapii skonsolidowanej A. Testori (Mediolan)
18.30–18.50 Co nowego w chirurgii onkoplastycznej raka piersi?. J. Jaśkiewicz (Gdańsk)
18.50–19.00 Dyskusja

19.00–19.45 SESJA PLAKATOWA

20.30 BANKIET

Sobota, 16 kwietnia 2011 r.

9.00–11.20 SESJA 10. BIOLOGIA NOWOTWORÓW II ORAZ LECZENIE Przewodniczący: B. Kamińska-Kaczmarek, S. Szala

9.00–9.20 Nowotwory jako choroby mitochondrialne. A. M. Czarnecka (Warszawa)
9.20–9.40 Nowotworowe naczynia krwionośne. S. Szala (Gliwice)
9.40–10.00 Nowotworowe komórki macierzyste, jako cele terapii przeciwnowotworowej
Jan K. Siwicki (Warszawa)

10.00–10.10 Przerwa na kawę

10.10 – 10.30 Wyodrębnienie przekaźników sygnałów w poszczególnych elementach mikrośrodowiska nowotworu w celu identyfikacji nowych celów terapeutycznych
B. Kamińska-Kaczmarek (Warszawa)
10.30–10.50 Mechanizmy nabytej odporności na AZD6244 inhibitor MEK1/2 w komórkach nowotworowych. S. Cook (Cambridge)
10.50–11.10 Znaczenie galaktozylotransferazy UDP-galaktoza: ceramid (UGT8), nowego markera molekularnego złośliwości raka piersi i przerzutów do płuc w progresji choroby nowotworowej
M. Ugorski (Wrocław)

11.10–11.20 Dyskusja

11.20–11.30 Przerwa na kawę

9.00–11.20 SESJA 11. TERAPIE CELOWANE II
Przewodniczący: W. W. Jędrzejczak, J. Roliński

9.00–9.20 Możliwości leczenia inhibitorami receptorów naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. R. Ramlau (Poznań)
9.20–9.40 Leczenie celowane nowotworów neuroendokrynnych: ocena wyników terapii znakowanymi analogami somatostatyny. D. Handkiewicz-Junak (Gliwice)
9.40–10.00 Terapie celowane w profilaktyce i leczeniu zmian wtórnych w kościach u chorych na nowotwory złośliwe. W. Rogowski (Olsztyn)

10.00–10.10 Przerwa na kawę

11.50–12.10 Współczesne leczenie przewlekłej białaczki limfatycznej. M.A. Komarnicki (Poznań)
10.10–10.30 Klasyfikacja terapii celowanych w nowotworach układu hematopoetycznego
W.W. Jędrzejczak (Warszawa). 11.10–11.20 Dyskusja

11.20–11.30 Przerwa na kawę

11:30 – 13:50 SESJA 12: POSTĘPY TERAPII
Przewodnicznący: M. Reinfus, P. Milecki

11:30 – 11:50 Innowacje w chirurgii głowy i szyi. W. Golusinski (Poznań)
11:50 – 12:10 Rak prostaty: Dla jakich pacjentów leczenie miejscowe, miejscowe i regionalne, miejscowe i systemowe? P. Milecki (Poznań)
12.10 – 12:30 Wiele schematów frakcjonowania w brachyterapii raka gruczołu krokowego – implikacje kliniczne. M. Kanikowski, J. Skowronek, A. Chicheł (Poznań)

12:30 – 12:40 Przerwa na kawę

12:40 – 13:00 Radioterapia paliatywna klatki piersiowej w niedrobnokomórkowym raku płuca – co można udoskonalić? M. Reinfuss, M. Hetnal (Kraków).
13:00 – 13:20 Ocena skuteczności drugiej linii leczenia przerzutowego raka nerki. P. Tomczak, M. Litwiniuk, P. Kolenda, M. Chajewska-Ciekańska (Poznań)
13:20 – 13:40 Rozsiew krwiopochodny u chorych z I czy II stopniem klinicznym raka endometrium.
M. Reinfuss. P. Blecharz (Kraków)
13:40 – 13:50 Dyskusja

11:30 – 13:50 SESJA 13: POSTĘPY TERAPII I DIAGNOSTYKI
Przewodnicznący: M. A. Komarnicki, M. Chechlińska

11:30 – 11:50 Współczesne leczenie przewlekłej białaczki limfatycznej. M. A. Komarnicki (Poznań)
11:50 – 12:10 Nowe perspektywy zastosowania komórek dendrytycznych w immunoterapii nowotworów. J. Roliński (Lublin)
12.10 – 12:30 Zatosowanie iNKT w immunoterapii nowotworów. Iwona Hus (Lublin)
12:30 – 12:40 Przerwa na kawę
12:40 – 13:00 PET receptorowy z użyciem analogów somatostatyny znakowanych galem pozytonowym w rakach neuroendokrynnych Z. Wygoda (Gliwice)
13:00 – 13:20 Ocena odpowiedzi na przedoperacyjną chemioterapię w raku piersi na podstawie skojarzonych badań obrazowych: w kierunku wolumetrycznej oceny zaawansowania
M. Jarząb (Gliwice)
13:20 – 13:40 Swoistość biomarkerów nowotworowych w kontekście stanu zapalnego towarzyszącego rozwojowi nowotworów złośliwych. M. Chechlinska (Warszawa)
13:40 – 13:50 Dyskusja

14:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Wręczenie nagród za najlepszą publikację we współczesnej onkologii
Wręczenie nagród za najlepszą prezentację ustną zgłoszoną na Kongres
Wręczenie nagród za najlepszy plakat zgłoszony na Kongres

image_pdfimage_print
Podziel się ze znajomymi
Skocz do formularza

Komentarze 0

Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu, napisz coś!
 1. Dodaj komentarz
  (wymagany)
  (wymagany)
  (wymagany)

  Pola oznaczone znaczkiem W są obowiązkowe. Musisz wypełnić wszystkie pola wymagane, aby dodać komentarz.
  Twój adres email, który podasz nie zostanie opublikowany z Twoim komentarzem.

  W treści komentarza dozwolone są tagi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

do góry