Rejestracja

Please leave these two fields as-is:
UWAGA: Prosimy o rozwiązanie prostego równania matematycznego!
zamknij

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?

Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, wyślemy Ci nowe - wystarczy skorzystać ze specjalnego formularza
Przypomnij mi hasło

Zarejestruj się
Napisano: 26 października 2016

Liczba komentarzy: 0
Podsumowanie Life Science Open Space – Kraków 2016

20 października 2016r. w ICE Centrum Kongresowym w Krakowie odbyło się Life Science Open Space 2016.

Formuła konferencji umożliwiała uczestnikom aktywny udział przede wszystkim przez indywidualne spotkania w ramach networkingu, przez zaprezentowanie się w sesjach tematycznych – Telemedycyna; Innowacyjny Szpital; Druk 3D w Medycynie; Nowoczesna Diagnostyka i Terapia; Nowe Technologie i Urządzenia Terapeutyczne; Badania nad lekami; Aktywne i Zdrowe Życie, Srebrna Gospodarka; StartUp Scena; Zdrowa Żywność i Żywienie; Praca w Life Science; Nowoczesne, Zrównoważone Rolnictwo; Środowisko oraz Biogospodarka/Circular Economy, jak również przez prezentację na własnym stoisku.

Prezentacje tematyczne dzieliły się na kategorie Open Innovation, Demo/Premiera, Wydarzenie, Praca, StartUp oraz Wyzwanie. Dodatkowo uczestnicy mieli szansę na udział w towarzyszących Konferencjach „Perspektywy” – Biogospodarka oraz Badania nad lekami.
W Life Science Open Space 2016 uczestniczyło prawie 320 osób. Obecni byli przedstawiciele zarówno Partnerów Klastra LifeScience Kraków, jak i osoby do tej pory z Klastrem nie związane. Spotkać można było partnerów do rozwoju innowacyjnych projektów, pasjonatów i użytkowników technologii i innowacji dla zdrowia i jakości życia.
Do organizatora LSOS 2016 wpłynęło 61 abstraktów, w trakcie ich weryfikacji 2 osoby zrezy-gnowały, natomiast 6 abstraktów zostało odrzuconych. Do udziału w konferencji zakwalifikowało się 51 prezentacji, po kilka na każdą sesję tematyczną. Największą popularnością cieszyły się tematy związane z medycyną i startupami w life science.
Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Dyrektora Zarządzającego Klastrem LifeScience Kraków – Pana Kazimierza Murzyna, który przywitał wszystkich gości oraz powiedział kilka słów o Klastrze LifeScience Kraków.

Konferencja Life Science Open Space i Gala z okazji 10-lecia Klastra LifeScience Kraków. Kraków 20.10.2016.

Konferencja Life Science Open Space i Gala z okazji 10-lecia Klastra LifeScience Kraków. Kraków 20.10.2016.

Następnie oddał głos Nidhi Chaudhary z VP, która poprowadziła wykład otwierający na temat platformy HeroX. Jest to platforma, służąca do tworzenia wyzwania dotyczącego jakiegoś problemu, zbudowania wokół tego wyzwania społeczności i aktywowania okoliczności, które mogą prowadzić do innowacyjnego rozwiązania.
Uczestnicy konferencji mieli do wyboru trzy równoległe sesje prezentacji. W sali Dunajec odbywały się sesje wpisujące się w tematykę medycyny, w sali Wisła dotyczące startupów, pracy, żywności oraz środowiska, natomiast w sali Kameralnej toczyły się konferencje Perspektywy.
Konferencje „Perspektywy” Biogospodarka oraz Badania nad lekami organizowane były we współpracy z Jagiellońskim Konsorcjum Naukowo-Biznesowym dla Badań Biomolekularnych
i Komórkowych (KNOW CELL-MOL-TECH), a także z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
Na konferencji poświęconej Biogospodarce przedstawiono Regionalną Strategię Innowacji
i Inicjatywę Awangarda – omówiono jej działania oraz wszystkie pilotażowe projekty. Nie zabrakło informacji o wspólnym przedsięwzięciu na rzecz Bioprzemysłu, którego twórcą i realizatorem jest BBI JU oraz oceny obecnego stanu biogospodarki w Małopolsce, dokonanej na podstawie danych zebranych w ramach raportu dotyczącego charakterystyki małopolskiego rynku biogospodarki. Szeroko przedstawiono współpracę w ramach działań konsorcjum CELL-MOL-TECH. Na koniec rozbrzmiała dyskusja na temat najlepszego programu dla biogospodarki w Małopolsce.

Prelegenci Konferencji Badania nad lekami zaprezentowali dane zebrane w ramach raportu dotyczącego charakterystyki rynku badań nad rozwojem leków w województwie małopolskim. Przedstawili możliwości uzyskania dofinansowania i wsparcia mentorskiego dla przedsiębiorstw z ramienia Konsorcjum Cell-Moll-Tech. Poruszyli temat współpracy nauki i biznesu. Zaprezentowali wnioski dla sektora nauki oraz sektora przedsiębiorstw i rządu dotyczące współdziałania firm i ośrodków naukowych. Przedstawili ogólnie potencjalne pola współpracy w branży drug discovery m.in. wspólne tworzenie programów nauczania i transfer technologii. Ponadto zaproponowali kilka pomysłów na aktywizację kooperacji nauki i biznesu w Małopolsce.

Pierwsza sesja tematyczna panelu poświęconego medycynie, której przewodniczył Jarosław Bułka z Silvermedii, obejmowała zagadnienia związane z Telemedycyną. Prezentacje, głównie z kategorii DEMO, dotyczyły m.in. czujników wearable, koordynowanej opieki zdrowotnej, przychodni telemedycznej oraz ogólnie korzyści płynących z rozwiązań mHealth. Sesja dotycząca Innowacyjnego Szpitala, prowadzona przez Kamila Kipiela z CTTP Sp.z.oo oraz Medical Simulation Technologies, zawierała wystąpienia z kategorii DEMO i Open Innovation. Uczestnicy wysłuchali m.in. prelekcji na temat redukcji zakażeń szpitalnych, Centrum Badawczo – Rozwojowym w Szpitalu Geriatrycznym, Prodrobocie – specjalnym robocie rehabilitacyjnym oraz innowacyjnym symulatorze echokardiografii przezprzełykowej. Panel Druk 3D w Medycynie, który moderowali Justyna Skowyra oraz Effiom Uman-Ntuk z Printed Health został zdominowany przez premiery. Omówiono druk 3D w diagnostyce i terapii medycznej oraz innowacyjne wkładki do butów drukowane metodą 3D. Izabela Czeremcha z Medsilesii przewodniczyła sesjom Nowoczesna Diagnostyka i Terapia oraz Nowe Technologie i Urządzenia Terapeutyczne. Przedstawiono w nich propozycje współpracy związanej ze spektrometrią mas w diagnostyce predykcyjnej oraz przeciwciałami posiadającymi swoistość do diagnostyki nowotworów. Zaprezentowano premierowe urządzenia – trenażery laparoskopowe, materiały do wspomagania systemu serca oraz platformę archiwizującą dane z urządzeń wszczepialnych pacjentów z niewydolnością serca.
Sesja Badania nad lekami prowadzona przez Dominika Czaplickiego z JCET dała możliwość zapoznania się z narzędziami IT dla badań klinicznych oraz przybliżyła warunki podjęcia współpracy z Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków. Marzena Rudnicka z Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej przewodniczyła sesji Aktywne i Zdrowe Życie, Srebrna Gospodarka. Najwięcej wystąpień dotyczyło premier – sztuczna inteligencja Watson, patent na dobre i na złe, jakość usług i produktów fundamentem srebrnej gospodarki. Uczestnicy zaproszeni zostali także na Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki oraz rzucono im wyzwanie dotyczące konkursu w ramach „Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych”.
Sesji Startup Scena przewodniczył Roland Kozłowski z LSBC Life Science Business Consulting. Wysłuchaliśmy 8 prezentacji, z czego połowa przedstawiona została przez startupy, natomiast pozostałe przez ekspertów, którzy podpowiedzieli jak zdobyć dofinansowanie na dany projekt. Prezentacje startupów dotyczyły – pregnabitu, meducitu – przewodniku po zdrowiu, edukacji włączającej oraz inteligentnego kosza na śmieci. Sesja Zdrowa Żywność i Żywienie – prowadzona przez Pawła Glibowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przedstawiła zagadnienie z kategorii współpraca – badania nad rozwojem suplementów diety na bazie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz premierę – produkt ARONIA+. Karolina Jarosińska z ExecMind prowadziła sesję Praca w Life Science. W ramach niej mogliśmy usłyszeć prelekcję firm poszukujących pracowników, stażystów lub praktykantów. Usłyszeliśmy o możliwości kariery w firmie Selvita, Ardigen, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN oraz Biophage. Mieliśmy także szansę wysłuchania jak ważne są warsztaty i coaching jako wsparcie ekosytemu nauki, a także o planowaniu kariery dla profesjonalistów. Panel Nowoczesne, Zrównoważone Rolnictwo oraz Środowisko moderowane zostały przez Roberta Witkowicza z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Pierwsza z nich dotyczyła zagadnień premierowych dotyczących rozwoju rolnictwa na podstawie działań ARR oraz rolnictwa ekologicznego dla prośrodowiskowego i gospodarczego rozwoju Karpat. Kolejna zdominowana została przez kategorię Open Innovation – szczegółowo omówiono znaczenie pola elektromagnetycznego dla organizmów żywych, metodę zwalczania barszczu Sosnowskiego oraz zaproszono do współpracy przy tych projektach. W kategorii demo przedstawiono narzędzie do obliczania śladu węglowego CO2Shoe. Ostatnią sesję dotyczącą Biogospodarki/Circular Economy poprowadził Janusz Kahl z South Poland Cleantech Cluster. Zdominowana została przez premiery – przedstawiono innowacyjną technologię magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych oraz mieszankę TraceMix. Zaproszono także do współpracy przy projekcie dotyczącym naturalnych kwasów karboksylowych jako nowego surowca dla przemysłu chemicznego.
Przerwy networkingowe pozwoliły uczestnikom na zawarcie nowych znajomości i podejmo-wania rozmów, zainspirowanych niejednokrotnie wygłaszanymi prezentacjami. Sukcesem całego przedsięwzięcia, oprócz możliwości wysłuchania prezenterów, była sposobność poznania ludzi ak-tywnie działających w branży life science, ale również niezwiązanych zawodowo z branżą. W trakcie przerw między prezentacjami uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia dwudziestu dwóch stoisk wystawczych, na których partnerzy Klastra i zaproszeni goście prezentowali osiągnięcia swojej fir-my/instytucji, określali perspektywy związane z rozwojem i zachęcali do podjęcia współpracy.
Najlepszych prelegentów nagrodzono w trzech kategoriach.
Za „najlepszą prezentację” uznano wystąpienie Jakuba Lubońskiego z firmy BIN-e, pt. „BIN-e, Inteligentny kosz na śmieci”. Przedstawione urządzenie służy do automatycznej segregacji śmieci, które samo rozpoznaje obiekt, sortuje je do właściwej komory, kompresuje oraz komunikuje się z użytkownikami i służbami porządkowymi. Nagrodę tę przyznali uczestnicy, którzy podczas trwania konferencji mogli oddawać głosy na swoich faworytów.

lifescience_krakow_2016
Nagrodę za „Najlepszy przykład praktycznego podejścia do koncepcji Open Innovation” otrzymał Krzysztof Pawlak z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za prezentację pt.” Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe”. W związku z wejściem nowej ustawy dotyczącej wykorzystywania zwierząt do badań laboratoryjnych Pan Krzysztof przedstawił ofertę współpracy dla instytucji spełniających kryteria, dzięki którym mógłby prowadzić eksperymenty. Takiej instytucji zostałby przyznany grant i byłyby wydane wspólne publikacje. Nagroda została przyznana przez Fundację Klaster LifeScience Kraków.
W tym roku po raz pierwszy została przyznana nagroda specjalna dla StartUpów – możliwość zaprezentowania się przed Funduszami Inwestycyjnymi podczas Międzynarodowej Konferencji Finansowanie w LifeScience w dniu 27 października 2016 w Krakowie. Nagrodę zdobył Michał Ryś z firmy DrOmnibus za prezentację pt.” Edukacja Włączająca – kompleksowy system wspierający terapię i edukację dzieci ze specjalnymi potrzebami”. Nagrodę przyznał Roland Kozłowski z Life Science Business Consulting oraz Kazimierz Murzyn z Klastra LifeScience Kraków.
Po konferencji odbyła się uroczysta Gala z okazji 10-lecia Klastra „Zgęstek Nauk o Życiu”. Mogliśmy posłuchać występu Startupów muzycznych pod dyrekcją Wojciecha Groborza. Galę prowadził Mieczysław Czuma, słynny krakauer, autor książki opisującej dzieje i ewolucję nauk o życiu w Małopolsce.

image_pdfimage_print
Podziel się ze znajomymi
Skocz do formularza

Komentarze 0

Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu, napisz coś!
 1. Dodaj komentarz
  (wymagany)
  (wymagany)
  (wymagany)

  Pola oznaczone znaczkiem W są obowiązkowe. Musisz wypełnić wszystkie pola wymagane, aby dodać komentarz.
  Twój adres email, który podasz nie zostanie opublikowany z Twoim komentarzem.

  W treści komentarza dozwolone są tagi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

do góry