Szkolenia do IDEAS w KPK

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE rozpoczyna cykl szkoleń warsztatowych i konsultacji dla osób przygotowujących
wnioski do najbliższego konkursu dla początkujących naukowców (ERC-2011-StG).

Zajęcia warsztatowe dla przedstawicieli nauk fizycznych i inżynierskich, przygotowujących wnioski na 14 października 2010 r.
odbędą się 24 września, (w godz. 10.00 – 13.00) w KPK (Warszawa, al. Żwirki i Wigury 81).

Program zajęć obejmie szczegóły systemu EPSS, część administracyjną wniosku (formularze A1-A3), opis projektu (B1-B2), jak i kwestie finansowe, a także omówienie uwag ekspertów odnoszących się do wniosków z poprzednich konkursów.

LOGO KPK

Na zajęcia zapraszane są wyłącznie osoby przygotowujące wniosek do jesiennego konkursu, zarejestrowane w systemie EPSS.
Zgłoszenia ze streszczeniem projektu należy przesyłać na adres:
wieslaw.studencki@kpk.gov.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc  – maksymalnie 15 osób – priorytet będą mieć naukowcy
z rekomendacją dyrektora, rektora lub dziekana.

Data publikacji: 23.08.2010r.