Zmarł Profesor Jerzy Vetulani

6 kwietnia 2017 na skutek powikłań po wypadku komunikacyjnym  zmarł w Krakowie wybitny neurobiolog, biochemik i farmakolog, Prof . Jerzy Vetulani. Miał 81 lat. Profesor  został potrącony przez samochód na początku marca.

Jerzy Vetulani był profesorem nauk przyrodniczych, członkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem honorowym Indian Academy of Neuroscience, doktorem honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W czasie swojej kariery naukowej był kierownikiem Zakładu Biochemii  oraz wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN oraz profesorem Małopolskiej Szkoły Wyższej im. J. Dietla w Krakowie. Był  autorem kilkuset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu.

prof. Jerzy Vetulani

Data publikacji: 08.04.2017r.