Pomysłowy wynalazek do wykrywania wirusów Marburg i Ebola w terenie

Niedawno na łamach internetowego czasopisma „Nano Letters” ukazała się informacja o odkryciu naukowców z Boston University oraz U.S. Army Research Laboratory. Wynaleźli oni urządzenie, którego celem jest błyskawiczne wykrycie obecności wirusów Ebola i Marburg w próbce krwi.

Do identyfikacji to „przenośne laboratorium” wykorzystuje zjawisko refrakcji fal świetlnych. Zmieniający się indeks refrakcji pozwala na identyfikację drobnoustroju. Celem wprowadzenia maszyny do użytku jest możliwość wykonania tego ważnego badania w miejscach, gdzie brak jest dostępu do skomplikowanych laboratoriów, co umożliwi szybką diagnostykę zakażenia w krajach trzeciego świata. Może ona również znaleźć zastosowanie w określeniu miejsc, w których zastosowano broń biologiczną zawierające te konkretne wirusy.

Afrykańskie służby medyczne
walczące z gorączką krwotoczną wywołaną przez wirus Marburg w 2005 r

Data publikacji: 09.01.2011r.