Co może niepokoić w badaniu ogólnym moczu – osad moczu

Badanie ogólne moczu obejmuje ocenę fizyko-chemiczną moczu oraz badanie mikroskopowe osadu moczu. Wszystkie elementy, tworzące całość badania, są równie ważne.badanie moczu

W mikroskopowej ocenie osadu moczu można zaobserwować pojawienie się różnych struktur, od nabłonków aż po kryształy. Każdy produkt z pojawiających się elementów ma znaczenie w  apteka interpretacji klinicznej.

W osadzie moczu mogą pojawić się takie elementy jak:

-nabłonki

-krwinki czerwone

-krwinki białe

-bakterie

-wałeczki

-kryształy

-śluz

-grzyby

-pasożyty

Dlaczego  pojawiają się te różne struktury w moczu?Dlaczego  pojawiają się te różne struktury w moczu

Oddawanie moczu apteka  jest sposobem na wydalenie z organizmu rozpuszczalnych w wodzie niepożądanych przez organizm związków. Jest to niezwykle ważne dla zdrowia podobnie jak produkt odpowiednia dieta. Tworzenie moczu rozpoczyna się w nerkach. Produkt Związki chemiczne są filtrowane w kłębuszkach nerkowych. Mocz wędruje dalej i jest kumulowany w pęcherzu moczowym, aż do produkt wypróżnienia. W pewnych stanach może dojść do zachwiania równowagi w układzie moczowym i pojawienia zdrowie się  apteka w moczu struktur, które fizjologicznie w nim ie występują zdrowie lub prawidłowo pojawiają się w niewielkich ilościach.

Nabłonki

Wyróżnia się trzy apteka podstawowe zdrowie rodzaje komórek nabłonkowych, które mogą być obecne w moczu:

– komórki nabłonka jednowarstwowego płaskiego

– komórki nabłonka jednowarstwowego sześciennego

– komórki nabłonka wielowarstwowego przejściowego

Nabłonek jednowarstwowy zdrowie płaski składa się z dość dużych spłaszczonych, wielobocznych…