Języki – granty językowe – dotacje językowe – dofinansowania językowe

0

Języki – granty językowe

Uruchomienie prasy – nowy system wspomagania szkolenia językowego Dobrze znany jest niezaprzeczalny fakt, że populacja jest stosunkowo słaba w zakresie międzynarodowych umiejętności językowych. Być może mniej osób wie, że ludzie są kierowcą marynarki wojennej w regionie Europy Środkowej i Japonii.

Niektóre konkretne dane: 20% dorosłych mieszkańców mówi, że mówi języku międzynarodowym, a 15% osób w wieku 25-sześćdziesiąt cztery lata mówi po angielsku – o połowę mniej niż na Słowacji lub w Czechach, a jedna trzecia tyle, co w Chorwacja. Dlatego potrzebne są granty językowe.

Języki - granty językowe Podaje dalsze szczegóły: podczas gdy ponad 60% ogłoszeń o pracę zawiera minimalny stan danych co najmniej jednego języka zagranicznego jako sytuacji zatrudnienia, około połowa te granty językowe.

„Ale są możliwości nauki języków”, mówi Salusinszky . „Na wiele placówek oprócz dostawców firm i instytucji zapewnia szkołom językowym większość osób. Z pewnością należy przyjąć konkurencję, prawdziwą alternatywę, dotacje językowe i swobodę wyboru . ”

Jednocześnie prezes NYSEZE podkreśla, że ​​dla wielu osób, które są zafascynowane nauką języków, bardzo ważne jest określenie szkoły, z której chcą korzystać, ze względu na silnych konkurentów. Oprócz wartości ważne jest również, aby jakość, wysoka jakość usług i aby trener rzeczywiście robił to, co obiecuje z ich oferty.

 • „Professional Association of Language Colleges zrzesza około 50 placówek w całym kraju” – mówi prezes. „ 
 • Członkami mogą być tylko szkoły językowe, które spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące wysokiej jakości Stowarzyszenia. 
 • Kurs certyfikacji, który składa się z bezstronnych konsultantów i obejmuje etyczne postępowanie na rynku, obejmuje wysoką jakość usług, odpowiednią sytuację kadrową, materiałową i infrastrukturalną oraz odbywa się co cztery lata. „

Języki – dotacje językowe

Oczywiście nauka języków wymaga nie tylko placówek instruktażowych, ale także dużych środków pieniężnych, mówi Salusinszky Jest indeniable że firmy i instytucje były w stanie wydać znacznie mniej na dotacje językowe i ten temat w ramach obecnego poprzednie ze względu na kryzys finansowy, aw ostatnich miesiącach nie było pewne wątpliwości, że od początku yr , pracodawcy nie mają teraz okazję płacić na swój koszt.

 1. Niemniej NYESZE oświadczyło, że instytucje coachingowe oczekują pozytywnych zmian w nadchodzących projektach SROP, które pozwolą firmom ubiegać się o fundusze na coaching w miejscu pracy, podczas gdy kolejne sto tysięcy osób może ubiegać się o 90-godzinny coaching językowy. trening i dotacje językowe.
 2. Rada naukowa ogłasza konkurs na badania języków obcych, rozdziały książek i przewodnik redakcji językowej dla naukowców, badaczy i pracowników ELTE.
 3. Dotacja może zostać wykorzystana na rewizję manuskryptów w językach zagranicznych, które autor chce opublikować w międzynarodowym międzynarodowym czasopiśmie lub wydawcy, ale uważa, że ​​poprawa standardu językowego ma kluczowe znaczenie.
 4. Maksymalny wkład, jaki można przyznać na oprogramowanie jest opisane jako granty językowe.

Wnioski można składać, przesyłając manuskrypt i, jeśli jest dostępny, list redakcyjny, dokładną identyfikację czasopisma lub wydawcy, wskazując na wniosek o dotację i / lub składając ofertę. Jeśli wnioskodawca nie załączy listu redakcyjnego do swojego oprogramowania, ocena może potrwać dłużej.

O nadchodzących propozycjach decyduje Rada Naukowa na następnym posiedzeniu, według własnego uznania. Zgłoszenia są w toku. 

O ile nie ustalono inaczej, rada naukowa zbiera się w pierwszy piątek każdego miesiąca, a decyzję w sprawie wniosków należy przedłożyć nie później niż w piątek przed zgromadzeniem adresatów. W każdym innym przypadku wniosek zostanie rozpatrzony wyłącznie na kolejnym spotkaniu z miesiąca na miesiąc

Języki – dofinansowania językowe

Europejska Nagroda Językowa to inicjatywa sponsorowana przez Europejską Opłatę i Ministerstwo Edukacji w celu formalnego uznania wzorcowych i rewolucyjnych programów i procesów w nauczaniu języków obcych na wszystkich poziomach edukacji i coachingu.

 1. Europejska Nagroda Językowa została ustanowiona w 1998 r. Z inicjatywy państw członkowskich Unii Europejskiej. Od tego czasu nagrodę otrzymało ponad siedemset placówek w całej Europie za doskonałe osiągnięcia w edukacji językowej.
 2. Kandydaci byli pierwszymi uczestnikami konkursu z nagrodami w 2002 roku.
 3. Program Tempus Public Basis, który jest odpowiedzialny za dofinansowanie językowe wdrożenie tego systemu w całym kraju, jest otwarty dla kandydatów instytucjonalnych zafascynowanych programem nauki języków, który będzie gospodarzem przykładowego programu szkolenia językowego, który spełnia następujące standardy:
  • Powinien opierać się na możliwościach, potrzebach i pragnieniach grup docelowych; powinien obejmować wszystkich uczestników kursu nauczania-uczenia się, programu nauczania i metod.
  • Powinien przyczyniać się do rozwoju międzynarodowego nauczania i uczenia się języków poprzez ilość i / lub jakość.
  • Udoskonalenia ilościowe obejmują na przykład zwiększenie zakresu dostępnych języków, z wyraźnym odniesieniem do znacznie rzadziej używanych i nauczanych języków. Koncepcja rozwoju jakości składa się między innymi z nowoczesnych metod dofinansowania języków.
 4. Musisz odkryć nowe podejścia, które nie zostały jeszcze wykorzystane do zaspokojenia potrzeb uczniów. Niemniej jednak nie jest pewne, czy to, co rewolucyjne w pewnym kontekście, znajduje się gdzie indziej.

Powinien rozpoczynać się od faktów i zakresu językowego Europy oraz korzystać z potencjału, który może przyczynić się do promowania różnych kultur poprzez naukę języków obcych.

Języki - dofinansowania językowePowinien funkcjonować jako potencjalnie użyteczny zasób dla innych osób w wielu środowiskach i krajach. Na przykład dobrze jest, jeśli proces może być dostosowany do wyświetlania języków poza oryginałem lub w różnych grupach wiekowych. Należy udowodnić, że ten system ma szeroki wpływ. Później pożądane jest, aby konkretne etapy rozpowszechniania informacji były możliwe do prześledzenia.

Jeśli ten system spełnia wszystkie powyższe warunki, instytucja odpowiedzialna za program ma duże prawdopodobieństwo ubiegania się o Europejską Nagrodę Językową.

Języki - dofinansowania językowe

 • Europejska Nagroda Językowa jest uprawniona do dowolnego programu w dziedzinie nauczania języków europejskich. Niezależnie od tego, czy jest organizowana przez instytucję edukacyjną, szkoleniową lub ustawicznego szkolenia, biuro rodzime lub regionalne, firmę lub inną grupę (lub jednostkę autonomiczną). 
 • Europejska Nagroda Językowa może zostać przyznana programowi i należeć będzie się dofinansowanie językowe, który jeszcze nie tak dawno został opracowany i który jest już wykorzystywany w codziennej obserwacji lub który jest w ramach techniki projektowania, ale który jest dobrze przygotowany.
 • Wnioski, które zostały już wypełnione lub pracują od bardzo dawna w ramach podstawowej działalności instytucji, mogą nie uzyskać Europejskiej Nagrody Językowej. 
 • Instytucje, których programy zostały już nagrodzone Europejską Nagrodą Językową, mogą nie ubiegać się ponownie o tę samą inicjatywę przed 2008 r.

 

Nauka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj